Ansvarlighed i forhold til trivsel, uddannelse og bæredygtighed

Pure Nordic Yoga arbejder på at fremme mental sundhed og trivsel (delmål 3.4 i Verdensmålene) hos både lærere, pædagoger, forældre og de børn, de er sammen med. Ude i institutionerne, på skolerne og i familierne er det vigtigt for os at facilitere muligheder gennem yoga for at opbygge et stressreduceret miljø. Det er med til at øge trivslen og forebygge stress.

Pure Nordic Yoga ønsker gennem  workshops og kurser, der er målrettet og praksisnært, at bidrage til en kvalificeret uddannelse af lærere og pædagoger. Undervisningen tager udgangspunkt i, at lærere og pædagoger får pædagogiske og didaktiske redskaber, der tager højde for barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle. 

Pure Nordic Yoga arbejder henimod en bæredygtig profil med fokus på genbrugsmaterialer. F.eks. i forbindelse med forsendelse af produkter genanvendes forsendelsesmateriale og/eller anvendes forsendelsesmateriale, der er FSC mærket. Pure Nordic Yoga arbejder henimod, at produkterne er forsvarligt produceret med fokus på bæredygtighed.