Velkommen til den anden video, der giver dig noget viden om, hvad der skal til for at starte yoga op i jeres institution. Skal der bruges noget særligt – hvordan finder jeg tiden til det.

God fornøjelse.

Video: 5:06minutter